«Ημερίδα - Ψηφιακό Σχολείο - Ρόδος 2016»

Τα σύγχρονα μέσα, στην εκπαιδευτική πράξη

    Για τέταρτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται η επιμορφωτική ημερίδα «Σύγχρονο, Ψηφιακό Σχολείο - Ρόδος 2016».
    Φέτος γίνεται στη Ρόδο, στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ τις τρεις προηγούμενες έγινε στη Λάρδο στους χώρους του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Λάρδου, όπου και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.
    Σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες δράσεις, που εκσυγχρονίζουν τη διδακτική πράξη και συγχρωτίζουν τις σχολικές μονάδες με την σημερινή κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, δημιουργώντας ισχυροποιημένα εκπαιδευτικά συστήματα, ικανά διαχειριστικά «ως προς την ποικιλία της πολυπλοκότητας».
    Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής ημερίδας, θα γίνουν τρία εργαστήρια, με σκοπό την παρουσίαση νέων διδακτικών μέσων καθώς και τρόπων αξιοποίησής τους στη διδακτική πράξη. Τα εργαστήρια είναι:
  1. Επαυξημένης Πραγματικότητας
  2. Συνεργατικά Ευρωπαϊκά Δίκτυα - eTwinning
  3. Διαδραστικός Πίνακας - OpenSankore
    Οι συμμετέχοντες θα έρθουν απαραιτήτως με το Laptop τους, θα παραλάβουν φάκελο του εργαστηρίου της ημερίδας που συμμετείχαν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Με τιμή          
Η οργανωτική επιτροπή


ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης 1600x900.