Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή της Ε τάξης

Κοινωνία και δικαιώματα των πολιτών

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
    1                
2                    
                  
 3                 4    
                  
 5          6           
                  
       7             
  8                  
9                    
      10        11        
12                    
           13         
  14                  
                  
           15         
                  
                  
                  

Οριζόντια

2. Το δικαίωμα του καθενός να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει
3. Αρχίζουν εκεί που τελιεώνουν οι υποχρεώσεις.
5. Είναι το πολίτευμα που την εξουσία την έχει ο λαός και μας επιτρέπει να μιλάμε ελεύθερα
7. ... εννοείται το σύνολο των ατόμων που συμβιώνουν σε έναν τόπο.
10. Ο ανώτερος νόμος του κράτους.
12. Η χώρα με άλλο όνομα.
13. Κοινωνικό δικαίωμα που το αναζητούν οι άνεργοι γιατί χωρίς αυτό δεν έχουμε χρήματα να ζήσουμε.
14. .... Ή ΘΑΝΑΤΟΣ του Δ. Σολωμού.
15. Όταν, έχουμε τα ίδια δικαιώματα έχουμε ...

Κάθετα

1. Αποδίδεται στα δικαστήρια.
4. Αρχίζουν εκεί που τελειώνουν τα δικαιώματα.
6. Έτσι ονομάζεται αυτό που μας ανήκει.
8. Το κράτος φροντίζει για αυτήν με ειδικά σώματα, όπως ο στρατός, η αστυνομία και άλλα.
9. Οι γονείς και εμείς κάνουμε μια .....
11. Το κράτος στέλνει τα παιδιά στο σχολείο για να την αποκτήσουν.